Onze patroonheilige

Sint Lambertus

Onze Patronheilige St.Lambertus!

Wat weten wij over onze patroonheilige Sint Lambertus:

Heilige Sint Lambertus, Bisschop en Martelaar, 17 september, Patroon van textielarbeiers

Lambertus werd waarschijnlijk rond het jaar 638 in Maastricht geboren, kind van adellijke en vrome ouders.
Sint Lambertus werd onderwezen door H. Theodardus, bisschop van Maastricht. Na diens dood in 672 volgde hij hem op, maar al in 675 werd hij door de hofmeier Ebroïnus van zijn standplaats verdreven, waarna hij zeven jaren in het klooster Stavelot verbleef. Na de val van Hebroïnus werd hij door Pepijn van Herstal in zijn rechten hersteld en bleef bisschop tot 706. Hij wordt de "Apostel van de Kempen en Taxandrie" (Noord Brabant en de huidige provincie Antwerpen) genoemd. Hier heeft hij een grote apostolische ijver aan de dag gelegd. In Limburg zijn veel kerken aan hem toegewijd. Ook de Moederkerk van Roermond, die later naar St.Christoffel genoemd werd, had oorspronkelijk St.Lambertus als kerkpatroon.
Met St. Lambertus was ook St. Willibrordus in deze zuidelijke streken werkzaam, Pepijn had St. Willibrord benoemd tot hoofd van de Christelijke zending in de noordelijke gewesten van het Frankische Rijk. De burcht te Antwerpen werd hem daarbij als verblijfplaats aangewezen.
Vaak was Lambertus verwikkeld in politieke vraagstukken waarvoor hij meer dan eens voor zijn leven moest vrezen. In het jaar 705 werd er een aanslag gepleegd op zijn leven in opdracht van Pepijn II van Herstal omdat hij diens overspelig gedrag met alpais aan de kaak had gesteld. Op 17 september (nu de naamdag van de schutterij) stierf Lambertus als gevolg van deze brute moord. Niet lang daarna werd hij als martelaar vereerd in de gehele streek en genoot hij buiten de landsgrenzen grote bekendheid. De heilige Hubertus bracht zijn relieken over van Maastricht naar Luik. Later werd een gedeelte in 1938 aan zijn geboortestad teruggeschonken.

(C) Wil Mohren 2018